Οδηγίες διαχείρισης της πανδημίας Covid-19

Με γνώμονα μας την ασφάλεια του προσωπικού μας, ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες προστασίας για την πανδημία του Covid-19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *