ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO

Ο “Όμιλος εταιρειών Φίλιππος Καμέρης” είναι πιστοποιημένος από τον Διεθνή Οργανισμό TUV Nord με το EN ISO 9001:2015.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *