Πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές

 Η εταιρεία μας είναι πάντα ενημερωμένη για τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και οι υπάλληλοί μας πιστοποιημένοι εκπαιδευτές.

Η ασφάλεια των εργαζομένων παίζει σημαντικό ρόλο για την εταιρεία μας. Για τον λόγο αυτό, το προσωπικό μας εκπαιδεύεται, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, από Πιστοποιημένο Φορέα Εκπαίδευσης για εργασίες σε ύψος, εργασίες με αμίαντο κ.λ.π. 

Επίσης, τηρώντας την κυπριακή νομοθεσία, το προσωπικό μας εκπαιδεύεται στις Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία και έτσι είναι έτοιμο να παρέχει άμεση βοήθεια σε περίπτωση ατυχήματος.
 
TUV Nord Cyprus
 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *