ΠΑΛΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ

Κατεδάφιση παλιάς δεξαμενής και κτηρίων του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας.

Το 1952, κατά την περίοδο της Αγγλοκρατίας, κατασκευάζεται η συγκεκριμένη υδατοδεξαμενή. Έναν χρόνο μετά, ιδρύεται το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας, με σκοπό μια πιο μεθοδευμένη παροχή νερού στην ευρύτερη περιοχή. Την ίδρυσή του, ακολούθησε μια σωρεία κατασκευαστικών έργων. Μέσα από αυτά τα εκσυγχρονιστικά έργα, ένα μεγάλο μέρος των κατοίκων της Πρωτεύουσας και των περιχώρων, ξεκίνησαν ν’ απολαμβάνουν τα πολλαπλά οφέλη του πολύτιμου αυτού αγαθού. Ο όμιλός μας, λαμβάνοντας υπόψη τη σπουδαιότητα, αλλά και τη μεγάλη ιστορική σημασία του έργου αυτού, ανέλαβε την κατεδάφισή του επιδεικνύοντας τον πρέποντα σεβασμό.
11
22
3.13.1
33
44
55
77
8.18.1
8.28.2
99
1010
1212
1313
1414
1515
1616
1717
1818
1919
2020
2121
2222
2323