Κατεδαφίσεις

Ο Όμιλος Εταιρειών «Φίλιππος Καμέρης», αναλαμβάνει κάθε είδους κατεδαφίσεις κτιρίων, στον ιδιωτικό αλλά και στο δημόσιο τομέα, τις οποίες και εκτελεί με πρώτο μέλημα της την ασφάλεια του ανθρώπινου δυναμικού και των γειτνιαζουσών περιουσιών.
 

Παρέχονται δύο είδη κατεδαφίσεων:

  • Ολική κατεδάφιση, για ιδιωτικά, εμπορικά, βιομηχανικά και κυβερνητικά έργα.
    Η πλήρης κατεδάφιση ενός κτιρίου εκτελείται με εξοπλισμό και μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Η εταιρεία αναλαμβάνει κατεδαφίσεις κτιρίων ανεξαρτήτως μεγέθους επιλέγοντας ανάλογα την μέθοδο που θα χρησιμοποιήσει και είναι η μοναδική στο είδος της για κατεδαφίσεις πολυκατοικιών (ψηλών κτιρίων). Η εταιρεία κατεδάφισε με επιτυχία το παλαιό Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, στρατόπεδα, πολυκατοικίες, εργοστάσια, σπίτια κλπ.
  • Επιλεκτική κατεδάφιση
    Ο σκελετός του κτιρίου (κολώνες, δοκοί, πλάκες κλπ) παραμένει ανέγγιχτος και μόνο τα δευτερεύοντα μέρη του κτιρίου (πόρτες, παράθυρα, πλακάκια, τοίχοι κλπ) αφαιρούνται και   κατεδαφίζονται. Έτσι ετοιμάζεται ο χώρος για ανακαίνιση / αναδιαμόρφωση. Όλη αυτή η διαδικασία γίνεται με μεγάλη προσοχή και ακρίβεια.

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *