Θερμική Καταπόνηση

Πάγια πολιτική της εταιρείας μας είναι η προστασία των εργαζομένων.
Ο όμιλος Φίλιππος Καμέρης τηρεί πιστά τον “Κώδικα πρακτικής για τη θερμική καταπόνηση των εργαζομένων”, όπως έχει διαμορφωθεί με το Κ.Δ.Π 197/2020,καθώς επίσης και τον “Οδηγό διαχείρισης της Πανδημίας Covid-19” που εκδόθηκε απ’ το ΤΕΕ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *