ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΥ

 

Μια από τις κύριες υπηρεσίες που προσφέρει ο Όμιλος εταιρειών “Φίλιππος Καμέρης”, είναι η απομάκρυνση αμιάντου.

Πολλά κτήρια στην Κύπρο περιέχουν αμίαντο, ο οποίος παλιότερα χρησιμοποιήθηκε ευρέως ως μονωτικό υλικό, αλλά και για άλλες χρήσεις.

Η εταιρεία έχει μεγάλη εμπειρία, όχι μόνο στην αφαίρεση, αλλά και στη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευσή του, μέχρι την τελική μεταφορά του στο μεταλλείο Αμιάντου και τον τελικό ενταφιασμό του.

Κατά τη διάρκεια των χρόνων παρουσίας μας, έχουμε αναλάβει τα μεγαλύτερα έργα αφαίρεσης αμιάντου στη Κύπρο, όπως το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, το κτίριο Υδατοπρομήθειας Πάφου.