ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

Η εταιρεία μας, με τον ιδιόκτητο στόλο μηχανημάτων της, αναλαμβάνει παντός είδους χωματουργικές εργασίες.

Με επιτυχία αναλαμβάνουμε  μικρής έως μεγάλης κλίμακας καθώς και διαφορετικού βαθμού δυσκολίας έργα όπως: 

– Εκσκαφές

– Επιχωματώσεις

– Συμπυκνώσεις (οποιουδήποτε βαθμού)