Τι είναι η ανακύκλωση;

Ανακύκλωση είναι η διαδικασία με την οποία επαναχρησιμοποιούνται διάφορα υλικά ή οτιδήποτε αποτελεί γρήγορο αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας και το οποίο στην μορφή που είναι δεν αποτελεί πλέον αγαθό για τον άνθρωπο. 

Στη διαδικασία αυτή, συνήθως τα απορρίμματα μετατρέπονται σε πρώτες ύλες, από τις οποίες παράγονται νέα προϊόντα.

Μέρος της διαδικασίας της ανακύκλωσης είναι και η μετατροπή, βλαβερών για το περιβάλλον, υλικών σε λιγότερο ή και καθόλου βλαβερά. Με τον τρόπο αυτόν, γίνεται ομαλότερα η επανένταξή τους περιβάλλον, το οποίο, ουσιαστικά, ολοκληρώνει τη διαδικασία της ανακύκλωσης με φυσικό τρόπο. Παράδειγμα μιας τέτοιας περίπτωσης, είναι η μετατροπή οικιακών λυμάτων σε τέτοια μορφή, ώστε να είναι λιγότερο βλαβερά σε αντίθεση με την κατευθείαν εναπόθεσή τους π.χ. στη θάλασσα.

Τα ανακυκλώσιμα υλικά περιλαμβάνουν πολλά είδη γυαλιού, χαρτιού, χαρτονιού, μετάλλου, πλαστικού, ελαστικών, υφασμάτων, μπαταριών και ηλεκτρικών συσκευών.

*Πηγή: Βικιπαίδεια*