Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ

Το 1988, ο Φίλιππος Καμέρης ιδρύει την εταιρεία ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΜΕΡΗΣ ΛΤΔ, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο της Οικοδομικής Βιομηχανίας. Ως επακόλουθο της ραγδαίας εξέλιξης και ανοδικής πορείας της εταιρείας, ιδρύονται και οι υπόλοιπες εταιρείες του Ομίλου Εταιρειών Φίλιππος Καμέρης.
Έτσι, σήμερα, οι δραστηριότητες του Ομίλου καλύπτουν όλο το φάσμα της οικοδομικής Βιομηχανίας, όπως, ενδεικτικά: εκσκαφές, κατεδαφίσεις, συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων, κατασκευές, εμπόριο, ανάπτυξη γης κλπ. Το ανθρώπινο δυναμικό, που αποτελείται από εκπαιδευμένους και καταρτισμένους επαγγελματίες, είναι η βάση της εμπιστοσύνης των πελατών του Ομίλου. Το προσωπικό λαμβάνει μέρος σε ημερίδες, σεμινάρια και συνέδρια διαφόρων κρατικών, ιδιωτικών και διεθνών φορέων με στόχο την προσωπική, επαγγελματική και εταιρική τους ανέλιξη. Ο ιδιόκτητος στόλος οχημάτων και μηχανημάτων του Ομίλου, ανανεώνεται συνεχώς, έτσι ώστε να μπορεί να καλύπτει και τα πιο απαιτητικά έργα και είναι από τους βασικούς λόγους της διατήρησης του Ομίλου στην κορυφή της προτίμησης των πελατών.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Ο Όμιλος Εταιρειών Φίλιππος Καμέρης δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα της οικοδομικής Βιομηχανίας και προσφέρει στους πελάτες του (ιδιώτες, δημόσιους φορείς, εταιρείες κλπ), υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων στις παρακάτω εργασίες:
– Κατεδαφίσεις κτηρίων
– Χωματουργικές εργασίες.
– Αποξηλώσεις και πάσης φύσεως εξειδικευμένες κατεδαφίσεις.
– Αφαίρεση και διαχείριση αμιαντούχων και επικίνδυνων υλικών.
– Συλλογή και διαχείριση αποβλήτων από κατασκευές και οικοδομικές εργασίες.
– Μετακομίσεις.
– Ανάπτυξη γης (Κατασκευή, πώληση, ενοικίαση ακινήτων).
– Εμπορία μεταχειρισμένων/ανακυκλώσιμων υλικών.

Μέλημά μας, η εργασία σε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον. Αρχή μας, η τήρηση όλων των Κανονισμών και νομοθεσιών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στόχος μας, η άμεση ανταπόκριση και ικανοποίηση του πελάτη.