ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO

Ο “Όμιλος εταιρειών Φίλιππος Καμέρης” είναι πιστοποιημένος από τον Διεθνή Οργανισμό TUV Nord με το EN ISO 9001:2015.