Περιβαλλοντικά βραβεία οργανισμού Ανακύκλωσης Κύπρου 2019

Ευχαριστούμε τον ΟΑΚ για την απονομή του χρυσού βραβείου για το 2019! Το βραβείο είναι η επιτυχία της πολιτικής της εταιρείας μας και του προσωπικού που εργάζεται αδιάκοπα για μια πράσινη Κύπρο.