ΠΑΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

050050
022022
031031
056056
002-(2)002-(2)
007-(3)007-(3)