Οικοδομικές Εργασίες

 

 

Ο Όμιλος Εταιρειών “Φίλιππος Καμέρης” είναι κάτοχος Άδειας Εργολήπτη Δ’ Τάξης για οικοδομικά έργα. 

 Η δεύτερη δραστηριότητά μας, αφορά στην κατασκευή σπιτιών και πολυκατοικιών. Επιπλέον, η εταιρεία ασχολείται με τις ανακαινίσεις κτηρίων.