κατεδαφισεισ

Ο Όμιλος Εταιρειών «Φίλιππος Καμέρης», αναλαμβάνει κάθε είδους κατεδαφίσεις κτηρίων, στον ιδιωτικό αλλά και στο δημόσιο τομέα, τις οποίες και εκτελεί με πρώτο μέλημά της την ασφάλεια του ανθρώπινου δυναμικού και των όμορων περιουσιών.
 
Παρέχονται τρία είδη κατεδαφίσεων:
  • Ολική κατεδάφιση, για ιδιωτικά, εμπορικά, βιομηχανικά και κυβερνητικά έργα.
    Η πλήρης κατεδάφιση ενός κτηρίου εκτελείται με εξοπλισμό και μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Η εταιρεία αναλαμβάνει κατεδαφίσεις κτηρίων ανεξαρτήτου μεγέθους, επιλέγοντας, ανάλογα, τη μέθοδο που θα χρησιμοποιήσει και είναι η μοναδική στο είδος της για κατεδαφίσεις πολυκατοικιών (ψηλών κτηρίων). Η εταιρεία κατεδάφισε με επιτυχία το παλαιό Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, στρατόπεδα, πολυκατοικίες, εργοστάσια, σπίτια κλπ.
  • Επιλεκτική κατεδάφιση
    Τμήματα του φέροντα οργανισμού αφαιρούνται, πολύ προσεκτικά και με μεγάλη ακρίβεια, με τη μέθοδο της αδιατάραχτης κοπής, προσέχοντας να μην επηρεαστούν τα παραμένοντα φέροντα στοιχεία.  Έτσι ετοιμάζεται ο χώρος για ανακαίνιση / αναδιαμόρφωση. Όλη αυτή η διαδικασία γίνεται με μεγάλη προσοχή και ακρίβεια.
  • Κατεδάφιση οργανισμού πλήρωσης                                      Κατεδαφίζονται μόνο μη φέροντα στοιχεία και αφαιρούνται πόρτες, παράθυρα, πλακάκια κλπ.