ΙΩΑΝΝΑ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΒΟΗΘΟΣ

Η Ιωάννα εργάζεται στην εταιρεία ως προσωπική βοηθός. Ο ρόλος της υποστηρίζει τον Εκτελεστικό Διευθυντή με το να αναλαμβάνει διάφορες διοικητικές εργασίες. Ο ρόλος της διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του γραφείου και της ομάδας. Η Ιωάννα έχει αυτοπεποίθηση κατά την επικοινωνία και την παρουσίαση σε όλα τα επίπεδα και είναι ευέλικτη στο γρήγορο περιβάλλον εργασίας, με δυνατότητα αποτελεσματικής διαχείρισης του χρόνου και με εξαιρετικές δεξιότητες οργάνωσης
και σχεδιασμού.