ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ

Λόγω των ιδιαίτερων κλιματολογικών συνθηκών, με τις υψηλές θερμοκρασίες και τα υψηλά ποσοστά υγρασίας, τηρούμε ευλαβικά τα προβλεπόμενα από τον νόμο μέτρα και τις διαδικασίες για προστασία των εργαζομένων από τον θερμικό φόρτο, όπως καθορίζονται από τον αναθεωρημένο Κώδικα Πρακτικής για τη Θερμική Καταπόνηση των εργαζομένων, που έχει εκδόσει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.  Ακολουθήστε τον πιο κάτω σύνδεσμο, για περισσότερες πληροφορίες.