ΕΛΕΝΗ ΑΤΤΟΥΝΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ DIP ARC

Η Ελένη είναι κάτοχος διπλώματος Αρχιτεκτονικής Μηχανικής με εργασιακή εμπειρία ως αρχιτέκτονας. 

Με τις πρωτοποριακές της ιδέες, θέτει ως προτεραιότητα την ολοκλήρωση κάθε εργασίας ικανά και αποτελεσματικά. Η Ελένη εστιάζει στον κοινωνικό αντίκτυπο του σχεδιασμού της και είναι πάντα ανοιχτή σε νέες ιδέες, ενώ μένει ενήμερη για τα φλέγοντα θέματα του αρχιτεκτονικού κόσμου. Το Τμήμα Ανάπτυξης Γης της εταιρείας μας βρίσκεται σε ικανά χέρια.